Nuorisotoiminta

Mie kuulun - nuorisohanke 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri on saanut STEA:lta rahoituksen vuosille 2017–2019 toteuttaa Mie Kuulun! -hankkeen, jonka tavoitteena on 13–15 -vuotiaiden nuorten osallisuuden vahvistaminen vapaaehtois- ja vertaistoimintaan perustuvan luovan ryhmätoiminnan keinoin.

Mie kuulun! hankkeen sisältöpohjana ovat empatia, kuuntelemisen tärkeys sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot. Teemoja käsitellään kiusaamisen ehkäisyä edistävillä työtavoilla. Samalla tuetaan nuoren rohkaistumista, heittäytymistä ja itsetunnon kehittymistä. Toiminta tuo paikkakuntien nuorille mielekästä, omaehtoista tekemistä vapaa-aikaan ja vahvistaa eri-ikäisten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Toiminta käynnistyi keväällä 2017 aikana Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen yläkouluissa toteutettavilla työpajoilla, jotka hankkeen koordinaattori Piia Kleimola toteuttaa osallistavin, draamalähtöisin menetelmin. Samalla opettajat, ohjaajat ja MLL:n tukioppilaat saavat näitä menetelmiä omaan käyttöönsä. 

Vuoden 2018 aikana kerätään alueen nuoria ja yhdistystoimijoita yhteen työpajoihin, joissa eri-ikäisten vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä tuetaan. Nuorten kuulemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen liittyviä menetelmiä kehitetään, osallistavien menetelmien materiaalipankin muodossa ja digitalisaatiota hyödyntämällä. 

Vuoden 2019 päätavoitteena on saada nuorten ääni kuulumaan. Kouluissa kerätyistä aineistoista on tuotettu yhteistyössä alueen nuorisoteattereiden kanssa monologiesityksiä, joita hyödynnetään erilaisissa tapahtumissa ja koulutuksissa, ja esim. sosiaalisessa mediassa. Digitaalisuuden hyödyntämistä jatketaan.  

Kouluyhteistyö

Olemme valmiita tulemaan yläkoulullesi pitämään osallistavien menetelmien koulutuksia. Yhteistä riemua, pohdintaa, iloa ja vuorovaikutusta, sekä kiusaamisen ehkäisyä draaman keinoin. Ota yhteyttä niin kerromme lisää! 

Taina Salomäki
Koordinaattori, nuorisotoiminta 
taina.salomaki(a)mll.fi
p. 040 1587122