Mie Kuulun! -hanke (2017-2019)

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri on saanut STEA:lta (ent. RAY) ohjeellisen avustusehdotuksen vuosille 2017–2019 toteuttaa Mie Kuulun! -hankkeen, jonka tavoitteena on 13–15 -vuotiaiden nuorten osallisuuden vahvistaminen vapaaehtois- ja vertaistoimintaan perustuvan luovan ryhmätoiminnan keinoin.

Toiminta käynnistyy kevään 2017 aikana Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen yläkouluissa toteutettavilla työpajoilla, jotka hankkeen koordinaattori Piia Kleimola toteuttaa osallistavin, draamalähtöisin menetelmin. Samalla opettajat, ohjaajat ja MLL:n tukioppilaat saavat näitä menetelmiä omaan käyttöönsä. Seuraava askel on käynnistää viiden illan mittaisia koulutusjaksoja eri paikkakunnille. Koulutusjaksoille toivotaan mukaan sekä nuoria kouluilla pidetyistä työpajoista että aikuisia MLL:n paikallisyhdistyksistä ja muista nuorten kanssa toimivista organisaatioista. Koulutusjaksojen tavoite on käynnistää Mie kuulun! -ryhmätoimintamalleja eri paikkakunnille kunkin paikkakunnan ja toimijoiden sisältötoiveita kuunnellen.

Mie kuulun! hankkeen sisältöpohjana ovat empatia, kuuntelemisen tärkeys sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot. Teemoja käsitellään kiusaamisen ehkäisyä edistävillä työtavoilla. Samalla tuetaan nuoren rohkaistumista, heittäytymistä ja itsetunnon kehittymistä. Toiminnan aikana nuorilta kerätään aiheita ja tarinoita, joiden pohjalta valmistetaan ’Nuoren ääni’ -monologiesityksiä yhteistyössä alueiden nuorisoteatteriryhmien kanssa. Toiminta tuo paikkakuntien nuorille mielekästä, omaehtoista tekemistä vapaa-aikaan ja vahvistaa eri-ikäisten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Taina Salomäki
Koordinaattori, Mie kuulun! – nuorisohanke 2017-2019 (STEA)
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Kymen piiri ry.
taina.salomaki(a)mll.fi
p. 040 1587122