Nuorisotoiminta

Mie kuulun - nuorisohanke 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri on saanut STEA:lta rahoituksen vuosille 2017–2019 toteuttaa Mie Kuulun! -hankkeen, jonka tavoitteena on 13–15 -vuotiaiden nuorten osallisuuden vahvistaminen vapaaehtois- ja vertaistoimintaan perustuvan luovan ryhmätoiminnan keinoin.

Mie kuulun! hankkeen sisältöpohjana ovat empatia, kuuntelemisen tärkeys sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot. Teemoja käsitellään kiusaamisen ehkäisyä edistävillä työtavoilla. Samalla tuetaan nuoren rohkaistumista, heittäytymistä ja itsetunnon kehittymistä. 

Toiminta käynnistyi keväällä 2017 aikana Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen yläkouluissa toteutettavilla työpajoilla, jotka toteutettiin osallistavin, draamalähtöisin menetelmin. Samalla opettajat, ohjaajat ja MLL:n tukioppilaat saivat näitä menetelmiä omaan käyttöönsä. Näitä oppitunteja jatketaan sopimuksen mukaan hankkeen loppumiseen saakka.

Vuoden 2018 ja 2019 aikana nuorten kuulemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen liittyviä menetelmiä kehitetään, osallistavien menetelmien materiaalipankin muodossa ja digitalisaatiota hyödyntämällä. 

Vuoden 2019 päätavoitteena on saada nuorten ääni kuulumaan. Kouluissa kerätyistä aineistoista on tuotettu yhteistyössä alueen nuorisoteattereiden kanssa monologiesityksiä, joita hyödynnetään erilaisissa tapahtumissa ja koulutuksissa, ja esim. sosiaalisessa mediassa. Digitaalisuuden hyödyntämistä jatketaan.  

Kouluyhteistyö- sekä tukioppilastoiminta

Teemme paljon kouluyhteistyötä alueellamme. Koulutamme oppilaita, tukareita ja tukioppilasohjaajia. Olemme valmiita tulemaan yläkoulullesi pitämään osallistavien menetelmien koulutuksia. Yhteistä riemua, pohdintaa, iloa ja vuorovaikutusta, sekä kiusaamisen ehkäisyä draaman keinoin. Ota yhteyttä niin kerromme lisää! 

Ryhmänohjaaja- ja kerhonohjaajakoulutukset

Olemme järjestäneet ryhmänohjaaja- ja kerhonohjaajakoulutuksia, tällä hetkellä 12 tunnin kestoisena. Koulutuksessa nuoret saavat mm. ohjeita, neuvoja ja ideoita kerhotoiminnan suunnitteluun, kerholaisten ohjaamiseen ja toiminnan arvioimiseen. 

Suodattamatta tässä Mie kuulun – nuorisohankkeen ensimmäinen musiikkivideo. Biisin esittäjät Anduena Canhasi ja Olivia Carpelan ovat säveltäneet ja sovittaneet kappaleen. Tekstin on kirjoittanut Karolina Eklund-Vuorela Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan nuorten omien tekstien pohjalta.

Videota saa jakaa ja käyttää aineistona koulutuksissa tai tapahtumissa. Musiikkivideo toimii hyvin mediakasvatuksessa kouluissa, koska se käsittelee nykypäivän somemaailmaa ja siitä tulevia paineita nuorien omasta näkökulmasta.

Taina Salomäki
Koordinaattori, nuorisotoiminta 
taina.salomaki(a)mll.fi
p. 040 1587122

Pääosan esittäjä Matias Husgafvel
Kenen käsissä on meidän langat?
Kuka saa päättää ja milloin?

Langat

- lyhytelokuva on julkaistu 8.2. 


MLL Kymen piirin lyhytelokuva ”Langat” puhuttelee katsojaa, herättää tunteita ja saa aikaan keskustelua.
Elokuva toimii loistavasti esimerkiksi mediakasvatuksen tukena.

Löydät lyhytelokuvan täältä.