Lastenhoitoapua

MLL:n Kymen piirin lastenhoitotoiminta välittää lyhytaikaista lastenhoitoapua perheille. Hoitajina toimivat MLL:n kouluttamat henkilöt.

Lastenhoitoapua on tarjolla Imatralla, Haminassa, Kouvolassa, Kotkassa, Lappeenrannassa ja Pyhtäällä.

Lue lisää

Perhesatamatoiminta 

Perhesatamatoiminta on palvelu eronneille lapsiperheille tilanteessa, jossa lapsesta erillään asuvalta vanhemmalta puuttuu paikka, jossa tavata ja viettää aikaa yhdessä lapsen kanssa.

Lue lisää!

Tukihenkilötoiminta

Piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa.

Tukihenkilöt ovat luotettavia aikuisia, jotka haluavat tukea lapsiperheiden hyvinvointia.

Perhekummit

MLL:n lapsiperheitä tukevan perhekummitoiminnan tarkoituksena on lisätä perheen hyvinvointia ja vahvistaa koko perheen elämänhallintaa tukemalla ensisijaisesti perheen vanhempia. 

Lue lisää

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille –toiminnan päätavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajaäitien vanhemmuutta ja osallisuutta sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään. Toiminnan kautta maahanmuuttajaäidit saavat suomenkielisen naisen ystäväkseen, jonka kanssa he voivat harjoitella suomen kielen puhumista sekä tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja tapoihin.

Lue lisää

Kaveritoiminta

Kaveritoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle tai nuorelle turvallinen ja luottamuksellinen suhde, ehkäistä ongelmien kasautumista sekä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä lapsen tai nuoren sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa vahvistamalla.

Lue lisää

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri ry on alueellinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Ajankohtaista

MLL:n Kymen piirin uusin Piiriviesti on julkaistu

MLL:n Kymen piirin Piiriviestit lähetetään kaikille piirimme yhdistyksille. Nyt voit lukea Piiriviestin myös internetsivuiltamme ja Facebookissa.

MLL:n Kymen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan kommentoi tuoreessa Kouvolan Sanomien artikkelissa uuden hallitusohjelman lapsilähtöisyyttä.

Järjestöjen näkökulmasta lobbaustyö on tuottanut tulosta. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille hallitusohjelma luo tosi paljon toiveita ja odotuksia. Nyt katsotaan, miten ne toteutuvat käytännössä.

MLL:n mukaan perhevapaauudistuksen perustuttava lasten ja perheiden tarpeisiin

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) vaatii tulevalta hallitukselta perhevapaiden parantamista. Perhevapaauudistuksen on oltava perheille parannus eikä leikkaus. Erityisen tärkeää on pidentää nykyistä vanhempainvapaata ja tukea sitä, että molemmat vanhemmat käyttäisivät perhevapaita. Uudistuksessa on huomioitava perheiden monimuotoisuus.

MLL:n kannanotto: Lapsen oikeudet on huomioitava sukupuolen vahvistamista koskevassa lainvalmistelussa

Lapsiasiavaltuutettu, Väestöliitto ry., Sateenkaariperheet ry., Lastensuojelun Keskusliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteavat, että sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyvän lainsäädännön tulee turvata lapsen oikeuksia ja tukea lapsen terveen identiteetin kasvua.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton näkemykset hallitusneuvotteluihin

Hallitusneuvotteluiden Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi – ja Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi -neuvotteluryhmien pyyntö näkemyksistä koskien lapsi- ja perhepalveluiden ja varhaiskasvatuksen kehittämistä

MLL Kymen piirin nimissä on kerätty rahaa luvattomasti

Tietoomme on tullut, että MLL Kymen piirin nimissä on kerätty rahaa MLL perhekummi toimintaan Etelä-Karjalan alueella.

MLL: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia on edistettävä tavoitteellisesti

MLL:n hallitusohjelmatavoitteet 2019. Lapsi- ja perhepolitiikkaan tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Laaditaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva kansallinen lapsistrategia ja seurataan sen toteutumista. Otetaan käyttöön järjestelmällinen lapsivaikutusten arviointi julkisen vallan päätöksenteossa.

MLL:n kannanotto: Lapsiystävällinen Eurooppa

Tämän päivän lapset ovat tulevaisuuden Euroopan osaajia, yrittäjiä, vanhempia ja johtajia. Heidän hyvinvointiinsa ja koulutukseensa panostaminen tuottaa yhteistä hyvää pitkällä aikavälillä.

Arviomuistio lähestymiskiellon valvonnan tehostamiseksi

Aiheena: Lähestymiskiellon sähköinen valvonta, lähestymiskiellon valvonnan tehostaminen muilla keinoin, väkivallan tekijän auttaminen ja uut arviomuistiota koskevat huomiot.

MLL: Varhaiskasvatusta lapsen etu edellä

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä, tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Näin säädetään varhaiskasvatuslain 4. pykälässä. Säännös perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklaan. Sen mukaan lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

MLL:n Kymen piiri

 

Kouvolan piiritoimisto

Hallituskatu 5, 2 krs
45100 Kouvola
kymen.piiri(at)mll.fi
Katso tarkemmat yhteystiedot:
>>Yhteystiedot

Lappeenrannan toimipiste

Koulukatu 49 lh 2,
53100 Lappeenranta
kymen.piiri(at)mll.fi
Katso tarkemmat yhteystiedot:
>>Yhteystiedot

 

Toimistojemme väki on liikkuvaista, joten soitathan ennen kuin tulet käymään.

>>Yhteystiedot