Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)

Koko Suomi leikkii -hanke oli valtakunnallinen Suomen Kulttuurirahaston rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka toteutuksesta vastasivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. Hankkeeseen palkattiin yksitoista Leikkilähettiä, joiden tehtävänä oli auttaa MLL:n paikallisyhdistyksiä ja SPR:n paikallisosastoja käynnistämään Terhokerhoja; ylisukupolvisia kohtaamispaikkoja, jonne ovat tervetulleita niin lapset kuin eläkeläisetja muut aikuiset viettämään kireetöntä aikaa ja leikkimään yhdessä. Tavoitteena oli saada Terhokerho jokaiseen 297 Suomen kuntaan.

Hankkeen sisällöllinen tarkoitus oli saada nostettua leikin ja sukupolvien sillan rakentamisen merkitystä yhteiskunnassa näkyväksi esimerkiksi mediassa, erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Avoimet Terhokerhot vähentävät yksinäisyyttä ja lisäävät yhteisöllisyyttä. Samalla hanke tarjosi monille eläkeläisille mielekästä toimintaa lasten kanssa ja lisäsi sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Kymen piirin ja Etelä-Savon Leikkilähetin toiminta-alueena oli 29 kuntaa Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Hankkeen aikana syntyi 50 Terhokerhoa. Kerhotoiminta alkoi 26 kunnassa ja lopuissa kolmessa toteutettiin Terhokerhotapahtumat. Vaikka hanke päättyi, niin leikki ei lopu! Terhokerhot jatkuvat nyt osana MLL:n paikallisyhdistysten ja SPR:n paikallisosastojen perustoimintoja. MLL:n ja SPR:n piirit tukevat ja ohjaavat yhdistysten ja osastojen vapaaehtoistoimintaa sekä jatkavat yhteistyötä vapaaehtoisten leikkilähettien kouluttamiseksi eri puolille Suomea.