Terhokerhot

Koko Suomi leikkii -hanke (2014-2016)

Koko Suomi leikkii -hanke oli valtakunnallinen Suomen Kulttuurirahaston rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka toteutuksesta vastasivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti. Hankkeeseen palkattiin yksitoista Leikkilähettiä, joiden tehtävänä oli auttaa MLL:n paikallisyhdistyksiä ja SPR:n paikallisosastoja käynnistämään Terhokerhoja; ylisukupolvisia kohtaamispaikkoja, jonne ovat tervetulleita niin lapset kuin eläkeläisetja muut aikuiset viettämään kireetöntä aikaa ja leikkimään yhdessä. Tavoitteena oli saada Terhokerho jokaiseen 297 Suomen kuntaan.

Hankkeen sisällöllinen tarkoitus oli saada nostettua leikin ja sukupolvien sillan rakentamisen merkitystä yhteiskunnassa näkyväksi esimerkiksi mediassa, erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Avoimet Terhokerhot vähentävät yksinäisyyttä ja lisäävät yhteisöllisyyttä. Samalla hanke tarjosi monille eläkeläisille mielekästä toimintaa lasten kanssa ja lisäsi sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Kymen piirin ja Etelä-Savon Leikkilähetin toiminta-alueena oli 29 kuntaa Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Hankkeen aikana syntyi 50 Terhokerhoa. Kerhotoiminta alkoi 26 kunnassa ja lopuissa kolmessa toteutettiin Terhokerhotapahtumat. Vaikka hanke päättyi, niin leikki ei lopu! Terhokerhot jatkuvat nyt osana MLL:n paikallisyhdistysten ja SPR:n paikallisosastojen perustoimintoja. MLL:n ja SPR:n piirit tukevat ja ohjaavat yhdistysten ja osastojen vapaaehtoistoimintaa sekä jatkavat yhteistyötä vapaaehtoisten leikkilähettien kouluttamiseksi eri puolille Suomea.

Leikkilähettihanke

Leikkilähettihanke toimii vuosien 2014-2016 Koko Suomi Leikkii -hankkeen jatkona. Hanke toteutetaan yhteistyössä SPR:n kanssa, tavoitteena että järjestöjen välinen yhteistyö jatkuu ja vahvistuu. Hankkeen tavoitteena on perustaa paljon uusia Terhokerhoja ja pitää toiminnassa mukana jo olemassa olevia kerhoja. Leikkilähetti voi toimia myös oman yhdistyksen leikkitapahtumien järjestäjänä ja leikin sanansaattajana.

Leikkilähettikoulutuksia ja leikkilähettien sekä Terhokerho-ohjaajien vertaistapaamisia järjestetään ympäri Suomea hankkeen aikana.

Mikä on Terhokerho?

Sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat tavata, viettää kiireetöntä aikaa ja leikkiä yhdessä.

Terhokerhon periaatteet

  • Terhokerhoon ovat kaikki tervetulleita - lapset, seniorit  ja eri-ikäiset aikuiset
  • Suunnattu erityisesti 5-10 –vuotiaille
  • Suuret osallistujamäärät eivät ole tärkeintä, vaan lämpimät kohtaamiset. Kerholla voi olla todella iso merkitys sinne tulleille, vaikka osallistujia olisi vain muutama.
  • Yhdessäolo on kiireetöntä
  • Kerhoja suunnitellaan yhdessä
  • Terhokerhoja ohjaavat vapaaehtoiset
  • Säännöllistä
  • Osallistuminen ei maksa mitään

Lisätietoa alueesi Terhokerhotoiminnasta tai leikkiläheteistä saat järjestöpäällikkö Maiju Vesalta maiju.vesa@mll.fi 050 302 0269

Suunnittelija,  Marita Haapasalo, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,  marita.haapasalo(at)mll.fi
Suunnittelija, Varpu Salmenrinne, Suomen Punainen Risti, varpu.salmenrinne(at)spr.fi