Lukumummi- ja -vaaritoiminta

Suomessa lähes kaikki lapset oppivat lukemaan, mutta osa lapsista ei saavuta sujuvaa lukutaitoa. Jos lukeminen on hidasta ja työlästä, lapsi alkaa helposti vältellä sitä. Se taas lisää riskiä syrjäytyä myöhemmin koulutuksesta ja työelämästäkin. Lukumummit ja -vaarit lukevat kouluilla yhdessä lisätukea lukemiseen tarvitsevien 2–6. luokkalaisten lasten kanssa joko kahden kesken tai pienissä ryhmissä. Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukutuokioiden lomassa syntyy luontevaa sukupolvien välistä kanssakäymistä, kun vapaaehtoiset osallistuvat lasten arkipäivään ja lapset saavat säännöllisen kontaktin isovanhempiensa sukupolveen.

Lukumummi ja -vaarit on osa MLL:n kylämummi- ja vaaritoimintaa. Paikallisyhdistykset toteuttavat sitä piirin tuella ja yhteistyössä koulun kanssa. Kymen piirin alueella toimintaa toteutetaan tällä hetkellä Kotkan seudulla Karhulan ja Kotkan paikallisyhdistysten toimesta. Toimintamallin on kehittänyt Niilo Mäki Instituutti yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piirin kanssa.

Mitä lukumummi tai -vaari tekee?

Lukee koululla yhdessä kirjaa niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Lukemisen jälkeen keskustelette lukemastanne. Tarkoituksena on innostaa lapsia lukemaan yhteisten lukutuokioiden avulla.

Mihin sitoudun?

Käyt koululla lukemassa omien mahdollisuuksiesi mukaan, noin kerran viikossa.

Tarvitsenko erityistaitoja?

Et! Iloinen mieli ja innostus lukemiseen riittävät. Saat meiltä ohjausta, perehdytystä ja tukea vapaaehtoistyöhösi.

Miten pääsen mukaan?

Ottamalla yhteyttä MLL:n Kymen piirin tai toimintaa toteuttaviin paikallisyhdistyksiin.

Lisätietoa lukumummi- ja -vaaritoiminnasta Kymen piirin alueella antavat:
Maiju Vesa maiju.vesa@mll.fi p. 050 302 0269
Marjaana Peronmaa marjaana.peronmaa@mll.fi p. 050 3588 394

Kylämummit ja -vaarit
Niilo Mäki Instituutti