Tilaukset: Joonas Kojo
Järjestökoordinaattori
p. 040 750 4112
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Lisätietoja: Piia Kleimola
Koordinaattori
p. 040 158 7122
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Koulutukset opettajille ja ammattikasvattajille

Mediakasvatuksen haasteena on lasten- ja nuorten mediakulttuurin ja mediaympäristöjen nopea ja jatkuva muutos. MLL:n mediakasvatustyössä lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat ja ammattilaiset arjessaan kohtaavat.

  • Vanhemmat tuntevat vastuunsa lasten digitaalisen mediankäytön ohjaamisessa ja tukemisessa ja ymmärtävät, että lapsella on oikeus mediakasvatukseen.
  • Vanhemmat saavat tietoa lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä ja käsittävät oman toimintansa vaikutukset lapsen mediasuhteen kehittymisessä.
  • Vanhemmat saavat konkreettista tukea ja keinoja lapsen median käytön ohjaamiseen haasteellisissa tilanteissa.

Tukea digiajan kasvattajalle - varhaiskasvatuksen ammattilaiset

Ammattikasvattajat saavat valmiuksia ja työkaluja tukea vanhempia lasten mediankäytön ohjaamisessa ja mediahaittojen ehkäisyssä