Lisätietoa ja tilaukset:
Justus Salmi
Järjestöassistentti
p. 050 477 8444
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Vanhempainillat

Mediakasvatusvanhempainillat

Kodeissa mediakasvatuksen tulisi nivoutua osaksi kaikkea kasvatusta. Se on kaiken kasvatustyön tavoin rakkautta ja rajoja. Mediakasvatuksen on myös kaiken kasvatuksen tavoin tarkoitus opettaa mikä on oikein ja väärin, arvokasta ja vältettävää, sopivaa ja epäsopivaa, sekä mitkä on lapsen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. Vanhemman ei tarvitse itse olla digitaalisen median asiantuntija tukeakseen lapsen mediataitojen kehittymistä ja opastaakseen lasta toimimaan vastuullisesti, kriittisesti ja toiset huomioivasti mediaympäristöissä.

Mediakasvatuksen haasteena on lasten- ja nuorten mediakulttuurin ja mediaympäristöjen nopea ja jatkuva muutos. MLL:n mediakasvatustyössä lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat ja ammattilaiset arjessaan kohtaavat.

  • Vanhemmat tuntevat vastuunsa lasten digitaalisen mediankäytön ohjaamisessa ja tukemisessa ja ymmärtävät, että lapsella on oikeus mediakasvatukseen.
  • Vanhemmat saavat tietoa lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä ja käsittävät oman toimintansa vaikutukset lapsen mediasuhteen kehittymisessä.
  • Vanhemmat saavat konkreettista tukea ja keinoja lapsen median käytön ohjaamiseen haasteellisissa tilanteissa.

MLL:n vanhempainillat sisältävät aina yhteistä keskustelua ja pohdiskeluja eli vanhempainilta koostuu osaltaan kaikkien osallistujien näkemysten huomioimisesta sekä tiedon vaihtamisesta toisten kanssa.

Lapsi ja Media - Tukea digiajan kasvattajalle

Tukea digiajan kasvattajalle -vanhempainillan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä muun muassa siitä, minkälaisessa mediaympäristössä tämän päivän lapsi liikkuu, minkälaisia medioita ja mediasisältöjä hän kuluttaa ja mitä hän haluaa medialla tehdä ja saada aikaiseksi.Vanhempainillan aikana päivitetään yhdessä näkemyksiä millaista on olla digiajan kasvattaja ja millaisia haasteita siihen liittyy. 

Lisätietoja koulutuksesta


Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Koulutus lisää vanhempien ymmärrystä kiusaamisesta ryhmäilmiönä. Lisäksi se antaa konkreettisia vinkkejä siitä, miten kiusaamisesta voi  keskustella oman lapsen kanssa sekä toimia erilaisissa tilanteissa.