Lisätietoa ja tilaukset:
Justus Salmi
Järjestöassistentti
p. 050 477 8444
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Koulutukset alakouluille

Mediakasvatusaiheiset kouluvierailut alakouluikäisille

Netissä on mukavaa hengailla kavereiden kanssa, etsiä tietoa, pelailla, tutustua uusiin ihmisiin ja vaihtaa ajatuksia. Netistä voi löytää ystävän tai elämänkumppanin, mutta siellä on myös häiriköitä ja kiusaajia. Tiedätkö sinä, kuinka ollaan viisaasti verkossa?

MLL pitää tärkeänä, että lapset oppivat arvioimaan omaa mediankäyttötapaa ja -tottumuksia sekä ymmärtävät oman toiminnan perusteita ja valintojen vaikutuksia itselle, lähipiirille, luonnolle ja yhteiskunnalle laajemminkin. Näin luodaan perustaa kriittiseksi ja vastuulliseksi mediankäyttäjäksi ja kansalaiseksi kasvamiselle. Kriittisyydellä tarkoitetaan uteliaisuutta, totuudellisuutta, kyseenalaistavuutta ja yhteiskunnallisuutta; vastuullisuudella turvallisuuden, yksityisyyden ja muiden näkökulmien sosiaalisten seurausten huomioimista. MLL:n mediakasvatustyössä huomio suunnataan siihen, miten mediat ovat osana lapsen kasvussa ja kehityksessä. Mediaa tarkastellaan osana lasten sosiaalista ja kulttuurista kasvuympäristöä.

Kummioppilastoiminta

Kummioppilastoiminta tukee alakoulun oppilaiden osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä. Kummioppilaat ovat yleensä 5.-6. luokkalaisia, jotka auttavat ensimmäisen luokan oppilaita tutustumaan kouluun ja luokkatovereihin. Tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä. Lapsen ensimmäinen kouluvuosi luo pohjaa koko kouluajalle. 

Kummioppilaat voivat lukuvuoden aikana osallistua yhteisille oppitunneille ekaluokkalaisten kanssa ja järjestää heille  esimerkiksi välituntileikkejä, retkiä, juhlia ja askarteluhetkiä. Kummioppilaat saavat tehtäväänsä perehdytyksen. Lue lisää kummioppilastoiminnasta

Tutustu myös Kaveritaidot kaikille -oppaaseen ja lue miten kummioppilastoiminnassa voidaan tukea kaveritaitoja ja toisen huomioimista. Luokanopettajille tarkoitettuun opetusmateriaaliin voit tutustua tästä