Lisätietoa ja tilaukset:
Justus Salmi
Järjestöassistentti
p. 050 477 8444
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Koulutukset 2. asteen kouluille

Tutortoiminta

Tutoreiden koulutuksessa tutoreille kerrotaan, mitä heiltä odotetaan tutoreina ja mitä tavoitteita oppilaitoksella on tutortoiminnalle. He myös asettavat itse omat toiminnalliset tavoitteensa ja pohtivat mihin he voivat vaikuttaa oppilaitoksessa. Ymmärrys oman toiminnan tärkeydestä ja tavoitteista motivoi ja innostaa tutoreita.

Koulutuksessa perehdytään:

  • Tutorin tehtävät ja rooli
  • Ryhmäyttäminen ja sen merkitys
  • Vertaistuki, vuorovaikutustaidot ja varhainen puuttuminen