Tilaukset: Joonas Kojo
Järjestökoordinaattori
p. 040 750 4112
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Lisätietoja: Piia Kleimola
Koordinaattori
p. 040 158 7122
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Koulutukset 2. asteen kouluille

Tutortoiminta

Tutoreiden koulutuksessa tutoreille kerrotaan, mitä heiltä odotetaan tutoreina ja mitä tavoitteita oppilaitoksella on tutortoiminnalle. He myös asettavat itse omat toiminnalliset tavoitteensa ja pohtivat mihin he voivat vaikuttaa oppilaitoksessa. Ymmärrys oman toiminnan tärkeydestä ja tavoitteista motivoi ja innostaa tutoreita.

Koulutuksessa perehdytään:

  • Tutorin tehtävät ja rooli
  • Ryhmäyttäminen ja sen merkitys
  • Vertaistuki, vuorovaikutustaidot ja varhainen puuttuminen