Lisätietoa ja tilaukset: 
Justus Salmi
Järjestöassistentti
p. 050 477 8444
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Osaava ja osallistava - ohjaaja koulutus erityisesti urheiluseuroille, lasten ja nuorten kanssa toimiville ohjaajille. 

Koulutukset ja vanhempainillat


Koulutukset päiväkodeille
 

Mediakasvatus päiväkoti-ikäisille

 • Päivittelystä päivittämiseen (4-8 -vuotiaille)

Lue lisää koulutuksista alakouluille


Koulutukset alakouluille
 

Kummioppilaskoulutus

Kahdeksan oppitunnin mittainen kokonaisuus kummioppilaiden perehdyttämiseen

Mediakasvatus nuorille

 • Päivittelystä päivittämiseen (1.-2. luokkalaisille)
 • Minä ja media: verkostoni netissä ja minä
 • Kunnioittava kohtaaminen: ei nettikiusaamiselle - kunnioittavan kohtaamisen haasteet

Kaveritaidot kaikille

Lue lisää koulutuksista alakouluille


Koulutukset yläkouluille
 

Tukioppilaskoulutukset

Tukioppilaiden peruskoulutus ( 16 h ) voidaan järjestää joko koulupäivän aikana tai esim. viikonloppuleirinä. Peruskoulutuksen lisäksi tukioppilaille voidaan järjestää jatkokoulutuksia.

Tukioppilaiden jatkokoulutukset

Tukioppilaiden jatkokoulutus ( suositus 6h ). Koulutusaiheina:

 • Kaikille kaveri - nuorten yksinäisyyden ehkäiseminen.
 • Kuulun! - ryhmäytyminen
 • Terve minä - itsetuntemus
 • Tunteella - tunteista ja niiden ilmaisemisesta.
 • Huomaan - koulukiusaamisen ehkäisy
 • Osallisuus - nuorten osallistaminen
 • Valintojen viidakossa - ehkäisevä päihdetyö

Mediakasvatus nuorille

 • Minä ja media: Elämä(ä) sosiaalisessa mediassa
 • Minä ja media: Mielikuvia ulkonäöstä, sukupuolirooleista ja seksuaalisuudesta
 • Media ja oma hyvinvointi: haitat, hyöty ja riskit resursseiksi
 • Kunnioittava kohtaaminen: ei nettikiusaamiselle - kunnioittavan kohtaamisen haasteet
 • Kansalaiskasvatus mediakulttuurissa: vaikutu ja vaikuta

Lue lisää koulutuksista yläkouluille


Koulutukset 2. asteen kouluille
 

Tutorkoulutus

Tutoreiden koulutuksessa tutoreille kerrotaan, mitä heiltä odotetaan tutoreina ja mitä tavoitteita oppilaitoksella on tutortoiminnalle. He myös asettavat itse omat toiminnalliset tavoitteensa ja pohtivat mihin he voivat vaikuttaa oppilaitoksessa. Ymmärrys oman toiminnan tärkeydestä ja tavoitteista motivoi ja innostaa tutoreita.

Lue lisää tutortoiminnasta


Mediakasvatus opettajille ja ammattikasvattajille

 

Tukea digiajan kasvattajalle - varhaiskasvatuksen ammattilaiset

Ammattikasvattajat saavat valmiuksia ja työkaluja tukea vanhempia lasten mediankäytön ohjaamisessa ja mediahaittojen ehkäisyssä

Lue lisää mediakasvatuksista opettajille ja ammattikasvattajille


Vanhempainillat

 

Tukea digiajan kasvattajalle

Koulutuksen päämääränä on vahvistaa vanhempien ja lasten kanssa toimivien ammattilaisten mediakasvatustietoisuutta ja valmiuksia.

Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Koulutus lisää vanhempien ymmärrystä kiusaamisesta ryhmäilmiönä. Lisäksi se antaa konkreettisia vinkkejä siitä, miten kiusaamisesta voi  keskustella oman lapsen kanssa sekä toimia erilaisissa tilanteissa.

Lue lisää vanhempainilloista