Jäsenhankintakampanja 2018

Yhdessä parempi arki!

MLLn liittokokouksessa kesällä 2017 asetettiin järjestön 100-vuotisjuhlavuoden tavoitteeksi 100 000 jäsentä. Kymen piirin osalta tämä tarkoittaa noin 750 uutta jäsentä vuoteen 2020 mennessä. Se on suuri määrä ihmisiä rekrytoitavaksi, mutta toisaalta myös 1 500 kättä helpottamaan yhdistysarkea.

Jäsenmäärän kasvattamiseksi piiri käynnistää jäsenhankintakampanjan vuodelle 2018. Kampanjan aikana piiri tukee paikallisyhdistyksiä jäsenhankinnassa käytännön vinkein sekä järjestää kilpailun, jossa eniten jäseniä keränneet yhdistykset palkitaan. Liitteenä paikallisyhdistysten laskennalliset jäsenmäärätavoitteet. Tavoitteet on laskettu kertomalla paikallisyhdistysten nykyinen osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä vuoden 2020 piirikohtaisella tavoitteella.

Luvassa on kivoja ja hyödyllisiä palkintoja

Kilpailu on voimassa huhtikuusta marraskuun loppuun vuonna 2018. Kilpailussa julistetaan kaksi voittajaa: eniten jäseniä saanut sekä prosentuaalisesti eniten jäsenmäärää kasvattanut.

Kilpailun lähtökohtana on 1.4.2018 jäsenrekisteristä otetut jäsenmäärät. Jäsenmäärästä on vähennetty 2 vuotta tai kauemmin maksamatta olleet jäsenet sekä lapsi ja nuorisojäsenet. Jokaiselle paikallisyhdistykselle on laskettu yhdistyksen nykyiseen jäsenmäärään suhteutettu uusien jäsenten tavoite. 

Keskusjärjestön kannustinlisä

Myös MLL:n keskusjärjestö osallistuu jäsenhankinnan tukemiseen. Keskusjärjestö maksaa jokaisesta uudesta vuoden 2018 aikana saadusta aikuisjäsenestä viiden euron kannustelisän vuoden 2019 alussa. Tulosta mitatessa verrataan yhdistyksen aikuisjäsenten määrää 31.12.2017 ja 31.12.2018. Nettokasvua laskettaessa verrataan jäsenmääriä, joihin sisältyvät: aikuisjäsenet, 1 v maksamattomat aikuisjäsenet, kunniajäsenet sekä ainaisjäsenet. Rekisteröityjen 2 v maksamattomien jäsenten poistolla ei ole tuloksen kannalta merkitystä. Tulos voi olla myös negatiivinen, mutta siitä ei rokoteta.

Käytännön vinkkejä kevätkokouksessa ja jäsenkirjeissä

Huhtikuun kevätkokouksessa käydään yhdessä läpi jäsenhankintakampanjan tavoitteet sekä keskustellaan jäsenhankinnan hyvistä käytännöistä. Keskusteluista kerätään vinkit talteen ja ne jaetaan jäsenkirjeissä koko piirin käyttöön. Tsemppauskirjeitä lähetetään noin kerran kuukaudessa koko kampanjan ajan. Niissä seurataan kampanjan edistymistä ja jaetaan onnistuneita kokemuksia. Vinkit kerätään myös tänne kampanjasivustolle.