Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri ry on alueellinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Uutisia ja tapahtumia

MLL:n Kymen piirin Piiriviestit lähetetään kaikille piirimme yhdistyksille. Nyt voit lukea Piiriviestin myös internetsivuiltamme ja Facebookissa.
Järjestöjen näkökulmasta lobbaustyö on tuottanut tulosta. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille hallitusohjelma luo tosi paljon toiveita ja odotuksia. Nyt katsotaan, miten ne toteutuvat käytännössä.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) vaatii tulevalta hallitukselta perhevapaiden parantamista. Perhevapaauudistuksen on oltava perheille parannus eikä leikkaus. Erityisen tärkeää on pidentää nykyistä vanhempainvapaata ja tukea sitä, että molemmat vanhemmat käyttäisivät perhevapaita. Uudistuksessa on huomioitava perheiden monimuotoisuus.
Lapsiasiavaltuutettu, Väestöliitto ry., Sateenkaariperheet ry., Lastensuojelun Keskusliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteavat, että sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyvän lainsäädännön tulee turvata lapsen oikeuksia ja tukea lapsen terveen identiteetin kasvua.
Hallitusneuvotteluiden Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi – ja Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi -neuvotteluryhmien pyyntö näkemyksistä koskien lapsi- ja perhepalveluiden ja varhaiskasvatuksen kehittämistä
Tietoomme on tullut, että MLL Kymen piirin nimissä on kerätty rahaa MLL perhekummi toimintaan Etelä-Karjalan alueella.
MLL:n hallitusohjelmatavoitteet 2019. Lapsi- ja perhepolitiikkaan tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Laaditaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva kansallinen lapsistrategia ja seurataan sen toteutumista. Otetaan käyttöön järjestelmällinen lapsivaikutusten arviointi julkisen vallan päätöksenteossa.
Tämän päivän lapset ovat tulevaisuuden Euroopan osaajia, yrittäjiä, vanhempia ja johtajia. Heidän hyvinvointiinsa ja koulutukseensa panostaminen tuottaa yhteistä hyvää pitkällä aikavälillä.
Aiheena: Lähestymiskiellon sähköinen valvonta, lähestymiskiellon valvonnan tehostaminen muilla keinoin, väkivallan tekijän auttaminen ja uut arviomuistiota koskevat huomiot.
Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä, tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Näin säädetään varhaiskasvatuslain 4. pykälässä. Säännös perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklaan. Sen mukaan lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.
EU:n on sitouduttava johdonmukaiseen ja tavoitteelliseen lasten oikeuksien edistämiseen. Tarvitaan ihmisoikeusperustainen lasten oikeuksien EU-strategia. Lapsivaikutukset on arvioitava kaikissa lapsiin vaikuttavissa päätöksissä ja arviointien tulokset on otettava huomioon EU:n päätöksenteossa.
Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat, että seuraavalla hallituskaudellalaaditaan kansallinen toimeenpanosuunnitelma Lanzaroten sopimukselle, jolla torjutaan lasten seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä. 
MLL Kymen piiri kouluttaa aluaeellaan uusia lukumummeja -ja vaareja
Suomen perinteisiä valttikortteja, jopa vientituotteeksi asti, ovat kansainvälisissä vertailuissa menestyneet oppilaat ja laadukas, perheen tulotasosta riippumatta jokaisen saatavilla oleva koulutus. Mutta, onko Suomessa nuorilla aidosti yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua haluamaansa ammattiin?, kysytään lapsi- ja nuorisoalan toimijoiden ja Yhteisvastuukeräyksen yhteisessä kannanotossa. Kannanotto luovutettiin eduskuntaryhmille torstaina 7.2.2019.
Pääosin etelä-karjalaisista rockyhtyeistä koostuva kiekkojoukkue HC Leso lahjoitti 3.2. 2019 Lappeenrannassa pelatun hyväntekeväisyysottelunsa tuoton MLL:n Kymen piirille käytettäväksi lappeenrantalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.
Työpaperi on osa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanon tukea ja se käsittelee lasten ja perheiden palvelujen tuottamista yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa sekä niiden rakenteista ja sopimuskäytännöistä. MLL mainitaan tärkeänä strategisena kumppanina ennaltaehkäisevässä työssä perheiden parissa.
Etelä Saimaa julkaisi ihanan jutun perhekummitoiminnasta.
Lastensuojelun Keskusliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Vanhempainliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 14/2018 vp)
MLL Kymen piiri haluaa kiittää kaikkia vapaaehtoistyöntekijöitään. Olette todella tärkeitä.
Jokaisen lapsen oikeus tulla kuulluksi ja otetuksi vakavasti kuuluu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusarvoihin. YK:n lapsen oikeuksien komitea on määritellyt lapsen oikeuden tulla kuulluksi ja lapsen näkemysten kunnioittamisen yhdeksi sopimuksen yleisperiaatteeksi. Muut yleisperiaatteet ovat oikeus syrjimättömyyteen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen edun ensisijaisuus.
Palkansaajakeskusjärjestöt ja lapsi- ja perhejärjestöt muistuttavat yhdessä perhevapaauudistuksen käynnistämisestä seuraavalla hallituskaudella. Uudistus tulee kirjata osaksi hallitusohjelmaa ja siihen tulee varata riittävät resurssit.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 20.11.2018
Köyhyys koskettaa Suomessa noin 110 000 lasta. Lapsena koettu köyhyys vaikuttaa nuorten itsenäistymiseen ja näkyy vielä aikuisiällä. Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä Joulumieli -keräys vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseksi käynnistyy torstaina 22. marraskuuta. Keräyksen tuotoilla jaetaan 28 000 ruokalahjakorttia, jotta myös vähävaraisissa perheissä saadaan jouluateria.
Hyvä Joulumieli -keräys kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi on käynnistynyt. Avajaistapahtuma, joka näytettiin myös Ylen aamu-tv:ssä, järjestettiin Helsingin rautatieasemalla. Omat avajaistapahtumansa oli myös Kuopion torilla ja Seinäjoen matkakeskuksessa.
Uusi järjestelmä otetaan käyttöön valtakunnallisesti joulukuussa 3.12.2018. Järjestelmä on toiminnoiltaan ja ilmeeltään nykyaikaisempi sekä sen myötä helppokäyttöisempi.
Missä ovat Kouvolan suosituimmat leikkipaikat? Minne toivoisit uuden leikkipaikan? Mistä leikkipaikan voisi poistaa? Kouvolan leikkipaikkaselvityksessä kartoitetaan leikkipaikkojen määrää, laatua, varustetasoa ja sijaintia. Lähtötietona käytetään mm. asukaskyselyn kautta saatavaa käyttäjätietoa, jota kerätään kaupungin verkkosivulla 13.11.–9.12.2018.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri palkitsee vuosittain henkilön tai yhteisön Vuoden Teko -palkinnolla kiitoksena työstä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Tänä vuonna piiri palkitsi Ella Luukan, Marja Stridin ja Sirkka Liljanderin. Palkinnot jaettiin Kymen piirin syyskokouksessa Kotkassa 15.11.2018.
Luento järjestetään maanantaina 26.11.2018 Lappeenrannan kaupungintalossa. Luennoitsijana parisuhdekouluttaja ja tietokirjailija Marianna Stolbow.
Lastenoikeusienpäivää juhlitaan kauppakeskus IsoKristiinassa 17.11.2018 klo 9.30 alkaen. Tervetuloa mukaan!
RSS ATOM