Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri ry on alueellinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Uutisia ja tapahtumia

MLL:n Kymen piiri kouluttaa perhekummeja lapsiperheille ja ystäviä maahanmuuttajaäideille. Seuraava vapaaehtoisten perehdytyskoulutus järjestetään Kouvolan Upseerikerholla (Upseeritie 5) la 2.4. klo 9:30-15.
Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset, Suomen Vanhempainliitto ja Väestöliitto) kannanotto siitä, miten lasten ja perheiden hyvinvointia voidaan lisätä.
Oletko perhevapaalla? Onko työhönpaluu tai työpaikan etsiminen ajankohtaista? Osallistu perhevapaalta työelämään -ryhmään.
Hoitajavälitys (29.2.2016)
Huom!Huom!! Hoitajavälitys on kiinni 9.3.2016 työkokouksen vuoksi. 10.3 alkaen välitys on auki normaalisti.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
MLL:n Kymen piiri kouluttaa perhekummeja lapsiperheille ja ystäviä maahanmuuttajaäideille. Seuraava vapaaehtoisten perehdytyskoulutus järjestetään Kouvolassa la 2.4. klo 9:30-15. Perhekummikoulutus jatkuu ke 6.4. ja ma 11.4. klo 17-20. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Virpi Meriläinen, p. 040 589 5584 virpi.merilainen@mll.fi
OAJ, Suomen Vanhempainliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto katsovat, että lailla lapsille turvattu oikeus varhaiskasvatukseen jää toteutumatta. Kuntien talousahdingossa kukaan ei puolusta lasten oikeuksia, eikä arvioi päätösten vaikutuksia lasten näkökulmasta.
MLL:n Kymen piiri kouluttaa perhekummeja lapsiperheille ja ystäviä maahanmuuttajaäideille. Seuraava vapaaehtoisten perehdytyskoulutus järjestetään Kotkan pääkirjastossa la 13.2. klo 9:30-15. Perhekummikoulutus jatkuu 24.2. ja 7.3. klo 16-20. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Virpi Meriläinen, p. 040 589 5584 virpi.merilainen@mll.fi
Kerhonohjaajakoulutus järjestetään 6.2.2016 Kouvolan Sokos Hotel Vaakunassa ja 27.2.2016 Kotkan Lasten kulttuurikeskus LAKUssa
MLL:n lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjan 2016 valmistelua varten koulutuksen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuden turvaamisesta.
Hoitajavälitys on suljettu joulunaikaan 23.12.2015-3.1.2016.
Eduskunta päätti varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta 15.12.2015, vaikka asiantuntijat ovat laajasti vastustaneet päätöstä ja kritisoineet tavoiteltua taloudellista hyötyä.
Lausunto nuorisolakiehdotuksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Lastenhoito kurssi alkaa tammikuussa 2016 Kotkan opistolla. Kurssin ajankohta 13.1-9.4.2016!! Lähiaikoina lisää infoa tulossa MLL:n Kymen piirin internetsivuille! Lisätiedot:sanna.kyto@mll.fi
MLL:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä (HE 78/2015) perusopetuslain 48 f §:n muuttamisessa – Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen.
MLL:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle kuulemistilaisuudessa 19.11.2015 hallituksen esityksestä laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton hallitus on valinnut liiton uudeksi pääsihteeriksi kasvatustieteiden maisteri Milla Kalliomaan (51). Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2016.
Lapsen oikeuksien päivä 20.11. on myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen merkkipäivä. Sopimus on kaikkia viranomaisia velvoittava säädös, joka luo kaikille edellytykset edistää ja huolehtia lasten oikeuksien toteutumisesta. Suomessa sopimus on saatettu voimaan lailla vuonna 1991. Voimaantulon jälkeen lasten oikeudet ovat Suomessa monelta osin vahvistuneet ja lasten asema parantunut. Silti tehtävää riittää: lasten oikeudet eivät toteudu yhtäläisesti ja lasten hyvinvointi on aiempaa jakautuneempaa.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuulemistilaisuudessa 6.11.2015 hallituksen esityksestä (HE 80/2015) laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta.
Perhekummikoulutus (2.11.2015)
MLL:n perhekummikoulutus alkaa Lappeenrannassa!!! Koulutuspäivät ovat 28.11 ja 12.12.2015 klo: 9.30-15 Paikka: Etelä-Karjalan keskussairaalan kabinetti 2 Valtion Käkelän katu 1 53130 Lappeenranta Lisätiedot: Sanna Kytö, p.040 7499697 Ilmoittautumiset: sanna.kyto@mll.fi
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kannanotto sosiaali- ja terveysministeriölle uuden avustusjärjestelmän valmistelun tueksi 16.10.2015.
Kuule, Näe, Kohtaa miut –nuorisoseminaari kokoaa nuorten parissa työskentelevät Lappeenrantaan 3.11. klo 8.30-15.15. Tilaisuuteen ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 28.10.
Perhekummikoulutus (2.10.2015)
Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö lapsiperheiden parissa? Haluatko olla avuksi lapsiperheiden arjessa? Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri kouluttaa perhekummeja Etelä-karjalan alueelle. Perhekummi voi olla apuna arjen askareissa tai keskustelukumppanina vanhemmalle. Koulutuksen lisäksi saat ohjausta perhekummina toimiessasi. MLL:n perhekummikoulutus alkaa Lappeenrannassa Koulutuspäivät ovat 28.11. ja 12.12 Lisätiedot: Sanna Kytö, p.040 7499697 Ilmoittautumiset 18.11. mennessä: sanna.kyto@mll.fi
ARVOSTAVA KOHTAAMINEN JA KOKEMUS – Miten kohtelen ja kuuntelen kanssaeläjiä ikään, sukupuoleen, kulttuuritaustaan, kansalaisuuteen, ihonväriin tai muuhun katsomatta? Millainen kokemus ja muisto jää?
Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto 25.9.2015 opetus- ja kulttuuriministeriöllee hallituksen esitysluonnos varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta ja päiväkotien henkilöstömitoituksen muuttamisesta
Ministeri Juha Rehula on 1. heinäkuuta 2015 vastannut kansanedustaja Emma Karin kirjalliseen kysymykseen (KVV30/2015) paperittomien terveydenhuollosta. Ministeri Juha Rehula ilmoittaa, että asia ei ole hallitusohjelmassa. Hallitus tasapainottaa julkista taloutta, vähentää kuntien kustannuksia ja pidättäytyy antamasta niille uusia tehtäviä. Ministerin vastauksessa nostetaan esiin Global Clinic ja kuntien mahdollisuus hoitaa asia vapaaehtoisesti, kuten Helsingissä.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 14.9.2015 kuulemistilaisuudessa lapsilisän indeksisidonnaisuuden lakkauttamisesta.
Hallituksen suunnittelemat säästötoimet merkitsevät perheille menojen kasvua ja uhkaavat lisätä perheiden välistä eriarvoisuutta. Järjestöjen mielestä leikkausten vaikutukset lasten ja perheiden elämään on arvioitava tarkasti etukäteen. Leikkauksia tulee kohtuullistaa heikoimmassa asemassa olevien kannalta ja niin, etteivät niiden vaikutukset kohtuuttomasti kasaudu perheille.
Suomen hallituksen on kannettava vastuuta pakolaisista ja hyväksyttävä EU:n komission ehdottama sitova menettely turvapaikanhakijoiden uudelleen sijoittamiseksi EU:n sisällä. Näin vaatii 16 ihmisoikeuksien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevää suomalaista järjestöä.
RSS ATOM